Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos pakeitimas


Valstybinė mokesčių inspekcija iki 2022 m. balandžio 30 d. turi nustatyti kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techninius reikalavimus.

Kasos aparatais užfiksuotų duomenų nepakeičiamumo ir tokių duomenų prieinamumo Valstybinei mokesčių inspekcijai techniniai reikalavimai pradedami taikyti:

1. ūkio subjektų, kurių 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kompiuteriniams kasos aparatams  – 2023 m. sausio 1 dieną;

2. pridėtinės vertės mokesčio mokėtojų, kurių 2021 metų pajamos, kaip tai suprantama pagal Pelno mokesčio įstatymą, viršijo 300 000 eurų, naudojamiems kasos aparatams2023 m. lapkričio 1 dieną;

3. ūkio subjektų naudojamiems iki šio nutarimo įsigaliojimo išbrauktų iš Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašo modelių kasos aparatams2024 m. gegužės 1 dieną;

4. kitų ūkio subjektų naudojamiems kasos aparatams – 2025 m. gegužės 1 dieną;