I.EKA įgaliojimo aptarnavimo įmonei suteikimo instrukcija

1 žingsnis. Prisijungimas prie VMI i.EKA aplinkos

Prie i.EKA galima prisijungti atsakingam asmeniui tiesiogiai per šią nuorodą https://ieka.vmi.lt/. Prisijunkite prie sistemos Jums tinkamu būdu.

 

2 žingsnis. Įgaliotos aptarnavimo įmonės langas

Prisijungę prie i.EKA, kairiajame šone pasirinkite skiltį „Įgaliotos aptarnavimo įmonės“.

 

3 žingsnis. Įgaliojimo pridėjimas

Įgaliotų aptarnavimo įmonių lange, norėdami pridėti naują įgaliojimą, dešinėje pusėje spauskite mygtuką „Įgalioti naują“.

 

4 žingsnis. Įgaliotos aptarnavimo įmonės parinkimas

Eilutėje „Įgaliota aptarnavimo įmonė“ įveskite įmonės pavadinimą: rotonas arba įmonės kodą: 144766350. Patvirtinkite pasirinkimą.

 

5 žingsnis. Įgaliojimo laikotarpio parinkimas

Eilutėje „Įgaliojimo data nuo“ nustatykite įgaliojimo pradžios datą. Šioje eilutėje žymima tos dienos data, kurią priskiriamas įgaliojimas. Atbuline data įgaliojimo suteikimas negalimas.

Eilutėje „Įgaliojimo data iki“ nustatykite įgaliojimo pabaigos datą. Šioje eilutėje rekomenduojame žymėti tolimesnę datą. Kitu atveju, kiekvieną kartą pasiekus Įgaliojimo pabaigos datą, įgaliojimo priskirimas turės būti atnaujinamas.

 

6 žingsnis. Papildomų įgaliojimų priskyrimas

„Papildomų įgaliojimų“ skiltyje pažymėję varnelėmis galite pasirinktinai įgaliotai įmonei priskirti daugiau įgaliojimų, tokių kaip kvitų duomenų peržiūrą ir kvitų duomenų taisymą.

 

7 žingsnis. Įgaliojimo patvirtinimas

Varnele pažymėkite susipažinimą su aptarnavimo įmonei suteikiamomis teisėmis. Tuomet spauskite mygtuką „Įgalioti“. Po šių veiksmų atlikimo įmonė galės administruoti atsiskaitymo priemones.